Vad är 2FA code / kod?

En 2FA-kod är en engångskod som genereras för att säkerställa att du är den rätta användaren vid inloggning. Denna kod genereras antingen av en tjänst (t.ex. via SMS eller e-post), en app som Google Authenticator, eller en hårdvaru-token som YubiKey.

När du loggar in på ditt konto måste du ange denna 2FA-kod för att bekräfta din identitet, utöver ditt vanliga lösenord.

Eftersom dessa koder är engångskoder och genereras på nytt varje gång, blir det mycket svårare för obehöriga att komma åt ditt konto.