Hur man får 2FA?

Aktivering av 2FA varierar beroende på vilken tjänst eller plattform du använder. Här är en allmän guide för hur du aktiverar 2FA:

  1. Logga in på ditt konto på den plattform du vill aktivera 2FA för.
  2. Gå till säkerhetsinställningarna för ditt konto, där du vanligtvis hittar alternativet för att aktivera 2FA.
  3. Välj den 2FA-metod du vill använda, såsom SMS, e-post, appbaserad (t.ex. Google Authenticator) eller hårdvaru-token (t.ex. YubiKey).
  4. Följ anvisningarna för att aktivera 2FA och länka den valda metoden till ditt konto.
  5. När 2FA är aktiverat kommer du att behöva ange en extra kod eller verifiering varje gång du loggar in.